Ogłoszenie Geofizyki Kraków SA

Geofizyka Kraków SA informuje, że na terenie miejscowości Dursztyn będą prowadzone badania naukowe dla Polskiej Akademii Nauk mające na celu rozpoznanie budowy geologicznej.

Prace polegajace na tymczasowym, pieszym rozłożeniu kabla pomiarowego o średnicy 8 mm wraz z czujnikami wraz z czujnikami na powierzchni ziemi, na okres 2-3 tygodni. Jego zadaniem jest rejestracja odczytów terenowych. Po tym okresie kabel jest zabierany. Dodatkowo, wzdłuż linii kablowej z zachowaniem odpowiednich odległości od budynków, studni itd. będą się odbywać prace specjalistycznego sprzętu badawczego.

Linia badawcza kablowa zostanie oznakowana przez geodetów palikami barwy żółtej, natomiast linia przejazdu urządzeń zaznaczona zostanie palikami barwy czerwonej.

Sprzęt geofizyczny jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Rozkładany przewód nie przewodzi prądu, a nad całością prac czuwają wykwalifikowani pracownicy.

Z właścicielami i użytkownikami działek, które zostaną objęte wyżej opisanymi pracami będą kontaktować się indywidualnie pracownicy terenowi Geofizyki Kraków SA.

Bardzo prosimy o nieutrudnianie wstępu na posesje naszym pracownikom. Za wszelkie powstałe szkody spowodowane naszymi pracami zostaną wypłacone stosowne odszkodowania.

Kontakt z Geofizyką Kraków SA:

  • Kazimierz Wojtan – 695 291 307
  • Jerzy Gujda – 695 291 294.
Facebook Comments