Ania i Żaneta ze Stypendium Wójta

Tak, tak, nauczyciele stale to powtarzają, ale może naprawdę warto się…. uczyć?

Miłym akcentem zakończyły rok szkolny Ania Sowa z VI klasy Szkoły Podstawowej w Dursztynie i Żaneta Łojas z III klasy Publicznego Gimnazjum w Krempachach. Obie 22 czerwca w Pyzówce z rąk wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha odebrały stypendium dla najlepszych uczniów.

Żaneta Łojas za wysoką średnią i uzyskaniu wysokich osiągnięć w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej na szczeblu ponadwojewódzkim; a Ania Sowa za wysokie wyniki w nauce i I miejsce w Konkursie Wiedzy o Spiszu.

Obu dziewczynom serdecznie gratulujemy!!

http://www.ugnowytarg.pl/node/5831

 

Facebook Comments